address
menu


menu

ติดต่อสอบถาม
  ชื่อ-นามสกุล
  เบอร์ติดต่อกลับ
  
  อีเมล์
  
  รายละเอียด
  


โบรชัวร์ของสถาบัน


คลิปวีดีโอ กิจกรรมนักเรียน
อาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์ เชียงใหม่


หลักฐานว่ายอดเยี่ยมจริง
เป็นนักเรียนสถาบันจริง
เรากล้ายืนยันได้


Hit Counter by Digits  

 


ผลสอบ ช่างฝีมือทหาร ลอกเค้ามาอีกที ต่อ2
     
 
‎501 106665 จินตภัทร์ ศิริโยธา
502 106679 ธนพัฒน์ แก่นดีลัง
503 106721 ณัฐชนน สงกอก
504 106724 จักรกฤษณ์ ชินบุตร
505 106785 ปฏิกรน์ สีแก่น
506 106859 ธิติวุฒิ ขำดี
507 106884 ณภัทร เพ็งนิ่ม
508 106910 ณัฐพล มั่นรักคง
509 106924 ศักดินาถ ภาณุมาศตระกูล
510 106941 นำโชค ดวงสุวรรณ์
511 106966 สิรวิชย์ ฉ่ำศิริ
512 106982 ธีระพงษ์ อ่ำศรี
513 106983 นพรัตน์ จิณะไชย
514 106990 จารุกฤดิ ขจรอนันต์
515 106993 วุฒินันท์ ปิ่นแก้ว
516 107000 ณัฐพล บุญน่วม
517 107016 วิทวัส พัฒน์จันทร์หอม
518 107018 อภิสิทธิ์ ไข่ธารา
519 107019 ณัฐวิชช์ พานครอบแก้ว
520 107020 รัฐชาติ เข็มหล่ำ
521 107023 วรัญญู สุดจิตร
522 107035 แทนใจ ชูหิรัญ
523 107048 ธเนศพล พงษ์พานิช
524 107050 เกียรติศักดิ์ ระลึกมูล
525 107066 รัฐวุฒิ ฉายกระจ่าง
526 107072 ศาณุพงศ์ อองกุลนะ
527 107073 ชัยรัตน์ รองโสภา
528 107074 พรรษชล แจ่มเจริญ
529 107081 ธนบูรณ์ พรหมเชื้อ
530 107087 ธนวัต นิวรณุสิต
531 107088 ธวัชชัย นันทพันธ์
532 107101 อนุวัตร์ บุญยงค์
533 107134 ชลลพงษ์ หอมขจร
534 107147 พงษ์ศิริ พงษ์ไพร
535 107154 ปริญญา ลมพิมาย
536 107160 วรวุฒิ เทพณรงค์
537 107175 ทิวา มาลีแก้ว
538 107184 พงศธร ทองคง
539 107196 พงศกร จินะไชย
540 107199 จักรภัทร มุขดารา
541 107206 จารุวัฒน์ เจริญศิลป์
542 107210 อนุพงษ์ อนันตะภูมิ
543 107211 จักรภพ บูรณสมภพ
544 107260 จิราวุฒิ นงค์นาคพะเนา
545 107298 เฉลิมเกียรติ นาคประสิทธิ์
546 107303 วิริทธิ์พล หิรัญอนันต์พงศ์
547 107359 ภูวดิษฐ์ เสมา
548 107412 วราห์ โพธิ์ศิรินันทชัย
549 107443 อภินัท ทองสุข
550 107521 เทวินทร์ วรรธนะวาสิน
551 107526 อภิชัย บุญญาสุรินทร์
552 107529 ศิวัช นิยะมะ
553 107530 ทศพล ขำเมือง
554 107664 รัตนพล สมหวัง
555 107697 สุรสีห์ มั่นคง
556 107705 รัชชานนท์ นิลรักษา
557 107735 ณัฐกิจ สุขขวัญ
558 107746 อธิวัฒน์ บัวอุไร
559 107747 ปองพล ธรรมเสถียรสุข
560 107782 ชินพรรดิ์ ณ เรียนไธสง
561 107801 พัจนกร จันทะรี
562 107803 ณัฐพล ศรีปาน
563 107828 ธนาชัย แง่พรหม
564 107829 พงษ์พัฒน์ ไกรจันทร์
565 107831 อธิวัฒน์ ทาบุเรศ
566 107832 มารุฒ พัฒนโชติ
567 107840 ปัญจพล ดงแสนแก้ว
568 107849 ธนวัฒน์ ลูกอินทร์
569 107856 อุดมศักดิ์ โลกนิมิตร
570 107874 อดิเรก ภูสง่า
571 107884 ชยุต ปานขลิบ
572 107885 ศรัณย์ ผู้บรรเจิดกุล
573 107892 โกเมศ คำสวี
574 107910 นิธิศ ลัดลอย
575 107937 ธำรงศักดิ์ นามโคตร
576 107964 สราวุธ จันทรพงษ์
577 107986 ณัฐกิตติ์ บุญหิรัญ
578 108036 ภูธเนศ ธนบัตรโชติ
579 108045 ณัฐนนท์ ชูเยาว์
580 108063 โพธิวัฒน์ แสงจันทร์
581 200003 พีรภัทร วงษ์ล้อม
582 200004 ปริญญา นาทองพูน
583 200008 พงศธร นุ้ยนุ่น
584 200011 พงศกร นาคถาวร
585 200015 อุกฤษฎ์ วุฒิพรพงษ์
586 200016 สรวิศ ชมเกตุแก้ว
587 200023 ปรีดี มาประเสริฐ
588 200027 ธันยบูรณ์ พรหมสีดา
589 200084 สุวัฒน์ สุขวัฒนา
590 200101 อดิศักดิ์ ศรีพล
591 200184 สุทธิพงษ์ ศรีเสงี่ยม
592 200190 พชร พรประสิทธิ์
593 200197 อัมพร พลเสน
594 200204 อัครินทร์ โสรธร
595 200215 ภานุสิทธิ์ พัดขุน
596 200287 อธิวัฒน์ สเตศรี
597 200296 เตวิช สุขก่ำ
598 200312 วุฒิชัย เสนาสุธรรม
599 200338 นก คงศิลา
600 200371 สุทธิรักษ์ จิตต์สุนทร
601 200382 ปฏิภาณ หลิมเจริญ
602 200529 รุจิกร สายเพ็ชร
ตรวจถูกต้องพลเรือตรี(ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ)ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร /ประธานกรรมการสอบคัดเลือก 
 
ชื่อ-นามสกุล: df   วันที่: 15/03/2012
อีเมล์:   IP: 125.26.219.7


ตอบกระทู้:
     
รายละเอียด:   *
ชื่อ-สกุล:   *
อีเมล์:  
   
   
animated captcha
กรุณากรอกรหัสตามภาพ
     
   
 
 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691