address
menu
menu


menu


 

 


หลักสูตรการเรียนของสถาบัน
สำหรับนักเรียน ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ที่จะสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ และโรงเรียนจ่าอากาศ


คอร์สตลอดปี ม.3, ม.4, ม.5 12 เดือน (พ.ค-เม.ย ปีถัดไป) จนถึงสอบเสร็จครบ 4 เหล่า รวมอยู่ค่ายกับสถาบัน 2 ครั้ง

            เรียนทุกวัน    วันจันทร์ - วันศุกร์ เรียนเวลา 17.00 - 19.00 น.
                                 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เรียนเวลา 9.00 - 12.00 น.
                                 วันอาทิตย์ ฝึกพละศึกษา - ว่ายน้ำ เวลา 13.00 - 16.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง

        สอน 5 วิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมฝึกพละศึกษา 8 ท่าที่ใช้ในการสอบ - ว่ายน้ำ

course

คอร์ส ตุลา-มีนา ปีถัดไป ม.3, ม.4, ม.5 จนถึงสอบเสร็จครบ 4 เหล่า

        อยู่ค่ายกับสถาบันฯ ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม พอเปิดภาคเรียน เรียนตอนเย็นทุกวัน และเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ช่วงเช้า ฝึกพละ-ว่ายน้ำ บ่ายวันอาทิตย์เดือนละ 2 ครั้ง
        สอน 5 วิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมฝึกพละศึกษา 8 ท่าที่ใช้ในการสอบ - ว่ายน้ำ

        **ถ้าเป็นนักเรียนต่างจังหวัดไม่สามารถมาเรียนช่วงเปิดเทอมได้ นักเรียนจะได้เรียนทางไปรษณีย์ โดยทางสถาบันฯ จะจัดส่งเอกสารการเรียนมาให้ทุกเดือน

course

คอร์ส มีนา-เมษา 1 เดือนเต็ม ม.3, ม.4, ม.5 จนถึงสอบเสร็จครบ 4 เหล่า

        ติวเข้มพร้อมฝึกทำข้อสอบเก่าของทุกเหล่าทัพ เก็งแนวข้อสอบปีปัจจุบัน ฝึกพละ-ว่ายน้ำ เตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างเต็มที่ก่อนลงสนามสอบ
        สอน 5 วิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมฝึกพละศึกษา 8 ท่าที่ใช้ในการสอบ - ว่ายน้ำ

course

คอร์ส ตลอดปี พ.ค-มี.ค ปีถัดไป

        ช่วงเปิดเทอม
             - เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 -12.00 น.
             - วันอาทิตย์ ฝึกพละ+ว่ายน้ำ เวลา 12.00 - 16.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง

        ช่วงปิดเทอมเดือนตุลา และมีนา
             - เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
             - ฝึกพละ-ว่ายน้ำ เวลา 13.00 - 16.00 น. ตามตารางนัดหมาย

        สอนวิชาหลัก คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ พร้อมฝึกพละศึกษา 8 ท่า และว่ายน้ำแนวการสอน ชั้น ม.1, ม.2
          สอนสดโดยอาจารย์ผู้มีความชำนาญในการสอนติวเข้าเตรียมทหารโดยเฉพาะ ไม่ใช้การสอนโดยการดูวีดีโอ นักเรียนสามารถถามหรือให้อธิบายจนได้รับเนื้อหาวิชาครบถ้วนจนเข้าใจทุกเรื่อง สถาบันจะเน้นความพร้อม และแม่นในเนื้อหาทุกวิชาและฝึกประสบการณ์จากการทำข้อสอบโดยเทคนิควิธีลัดทุกวิชาที่ใช้สอบ เน้นความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยการฝึกพละศึกษาและว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง สรุปสูตรและเนื้อหาทุกวิชาหลักเพื่อฝึกทำโจทย์ข้อสอบชั้น ม.1, ม.2, ม.3 เน้นต่อ ม.4 โปรแกรม วิทย์-คณิต เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม

          ตารางเรียน ม.1, ม.2 (วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเปิดภาคเรียน)
เวลา/วัน
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
--
--
13.00-15.00
ม.1,2
คณิต
อังกฤษ
วิทย์
ฝึกพละ-ว่ายน้ำ (เฉพาะวันอาทิตย์)
ตามนัดหมายแนวการสอน ชั้น ม.3
          ด้านวิชาการสอนเนื้อหาวิชาที่ต้องใช้สอบแบบเจาะลึกเนื้อหา แนวคิดวิธีลัดในการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ เทคนิคในการจำอย่างแม่นยำ บูรณาการกับการฝึกพละศึกษาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ พร้อมควบคู่กับสติปัญญาตลอดปี ทบทวนเนื้อหาทุกวิชาในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) อย่างละเอียดและสอนเพิ่มเติมเนื้อหา ม.4, ม.5 ในบางเรื่องที่พบในข้อสอบของโรงเรียนเหล่าในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันจะเน้นความพร้อม และแม่นในเนื้อหาทุกวิชา และฝึกประสบการณ์ จากการทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี พร้อมแนวโจทย์ข้อสอบปีปัจจุบันและเน้นความสมบูรณ์ของร่างกายโดยการฝึกพละศึกษา และว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้หักโหมจนเกินไป จัดแบ่งเวลาเรียน, เวลาพักผ่อน, การรับประทานอาหารที่ได้ประโยชน์ถูกหลักโภชนาการและสะอาด มีที่พักสะอาดและปลอดภัย มีอาจารย์และครูฝึกทีมชาติคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
          ตลุยโจทย์ ข้อสอบเก่า และเก็งข้อสอบเข้าปีปัจจุบันให้ พร้อมอธิบายการแก้ปัญหาและคิดโจทย์โดยวิธีรวบรัด เสริมและเน้นเนื้อหาที่สำคัญในระหว่างการอธิบายโจทย์ให้อีกเพื่อตอกย้ำความเข้าใจอย่างละเอียด ฝึกให้นักเรียนแบ่งเวลาในการทำข้อสอบแต่ละวิชาเสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้ของแต่ละเหล่า โดยเฉพาะเหล่าตำรวจ ที่ใช้เวลาทำข้อสอบ 5 วิชา (3 ชั่วโมง)

   ***
มีการฝึกทำข้อสอบด้านจิตวิทยาพร้อมเฉลย โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบสัมภาษณ์ และการเตรียมพร้อมในการสอบภาควิชาการ
   *** จะมีการทดสอบภายหลังจากเรียนจบเนื้อหาหรือสรุปทบทวนเนื้อหา หรือระหว่างเรียนในชั่วโมงด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ตื่นตัวและแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเอง ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น และมีความพร้อมในการสอบ เข้าเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าได้ 100%

          ตารางเรียน ม.3, ม.4-5 (วันอังคาร-ศุกร์ ระหว่างเปิดภาคเรียน)
เวลา/วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
หมายเหตุ
17.00-19.00
คณิต,วิทย์
ไทย,สังคม,วิทย์
วิทย์,คณิต
อังกฤษ,คณิต
สำหรับนักเรียนคอร์สพิเศษเรียนเพิ่ม
วันจันทร์และบ่ายวันเสาร์-อาทิตย์

          ตารางเรียน ม.3 (วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเปิดภาคเรียน)
เวลา/วัน
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
--
--
13.00-15.00
ม.3
วิทย์
คณิต
อังกฤษ
ฝึกพละ-ว่ายน้ำ (เฉพาะวันอาทิตย์)
ตามนัดหมาย


 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691