address
menu


menu

ติดต่อสอบถาม
  ชื่อ-นามสกุล
  เบอร์ติดต่อกลับ
  
  อีเมล์
  
  รายละเอียด
  


โบรชัวร์ของสถาบัน


คลิปวีดีโอ กิจกรรมนักเรียน
อาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์ เชียงใหม่


หลักฐานว่ายอดเยี่ยมจริง
เป็นนักเรียนสถาบันจริง
เรากล้ายืนยันได้


Hit Counter by Digits  

 


ผลสอบ ช่างฝีมือทหาร ลอกเค้ามาอีกที ต่อ
     
 
‎301 103012 วุฒิวัฒน์ สอนดี
302 103023 ธนาธิป ตระหนี่
303 103048 พัชรพล แรงรอบ
304 103073 เอกวัฒน์ พฤกษะวัน
305 103094 กรรัตน์ งามวิลัย
306 103108 อธิติ คำท้วม
307 103111 มารุต แจ้งสว่าง
308 103119 จิรภาส พลเยี่ยม
309 103125 ธนากร ผิวละมัย
310 103142 สุรเดช ราชบุญคุณ
311 103151 ราชัน ราชบุญคุณ
312 103200 ฐากูร โพธิ์ทอง
313 103240 จิรายุ ซ่อมรุณ
314 103250 ศิริศักดิ์ กุลชนะเมธี
315 103265 เบญจวัฒน์ สิทธิวงศ์
316 103290 ถิรวัฒน์ บุญสู่
317 103302 วิริยะ บทกระโทก
318 103308 สุรชัย พลอยประเสริฐ
319 103340 นิติพัฒน์ เลื่อนจันทร์
320 103361 สุรเชษฐ์ พูลอุย
321 103381 ธนพล เปิ้นวงษ์
322 103388 จิรายุ พรายอินทร์
323 103424 อดิศร เต่าน้ำ
324 103443 กิติพล กัญญาโพธิ์
325 103451 สัมฤทธิ์ ราภาภรณ์
326 103489 ทวีศักดิ์ เงินอาจ
327 103530 อลงกรณ์ โมรา
328 103544 นุสรณ์ พิมพ์เปีย
329 103578 ปนนท์ มะโนพิงค์
330 103581 ชัยวัฒน์ เทพจันที
331 103582 กฤตยชญ์ สอนใจ
332 103599 จักรวุธ บุญรอด
333 103601 นิติรักษ์ จังพานิช
334 103615 ยุทธพงษ์ บุญเจริญ
335 103621 สิทธินนท์ ปัญญาสงค์
336 103635 อรรจนัย เหล็กกล้า
337 103640 วรายุทธ คุ้มเขตร์
338 103667 นวภูมิ ศรีสุภาพ
339 103678 ศิริพงษ์ ศิริเวช
340 103707 สหพัฒน์ เจริญทรัพย์
341 103708 ชาญรัตน์ เมินขุนทด
342 103732 ฉัตรชัย แย้มสุนทรา
343 103733 ฉัตรชัย คำพร
344 103736 ทองพิทักษ์ ทองภู่
345 103741 ณัฐพล เฉลิมสุข
346 103763 จักกริน พรมรัตน์
347 103783 ศรัณย์ รอดอัมพร
348 103786 วรกานต์ สุดสอาด
349 103791 นัฐดนัย อ่ำขำ
350 103794 กรกช หลายมณี
351 103823 ประชา สวัสดิ์รักษ์
352 103826 ณรงค์เดช หิงษา
353 103830 ปรินทร พูลศรี
354 103846 ภานุพงศ์ สวนศรี
355 103848 ธรรมชาติ เชาวน์เกษม
356 103864 สหวัชร์ เมฆมล
357 103886 สิทธิพร พลเพลิง
358 103957 วันชนะ สุขสวย
359 103968 กิตติชัย ฝั้นไชย
360 103999 สุรวุฒิ คำภีร์
361 104059 ถิร ยวงลำใย
362 104090 สุภัทรศักดิ์ บุญเพ็ง
363 104110 รชต พรมแก้ว
364 104138 บอย วีรักษา
365 104142 กิตตินันท์ หอมรื่น
366 104177 ณัฐพงศ์ สุขขุม
367 104182 ศุภสิทธิ์ กนกเทศ
368 104193 ธีรวัต น้อยสิน
369 104208 พรเทพ สัมฤทธิ์
370 104212 ชัชฤทธิ์ อินสว่าง
371 104250 จิรายุทธ นาคสุก
372 104283 ธนบดี มาศเฮง
373 104293 เดชนรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์
374 104309 ลิขิต มะธิมาปะเข
375 104310 ทยากร นวลสกุล
376 104321 กิตติชัย ไชยศิลป์
377 104332 นนทนันทร์ รอดวิหก
378 104338 รัตนะ บรรดาศักดิ์
379 104340 คมสัน จิตตประกอบ
380 104346 ณัฐภัทร ธงชัย
381 104349 อภิสิทธิ์ รูปขำดี
382 104352 จิรายุส ตรีเมฆ
383 104363 ศราวุฒิ แผลงศร
384 104365 พิชญ์ พิมพิศาล
385 104383 สหรัฐ วิชัยดิษฐ
386 104385 ชญานนท์ อินทรสมบัติ
387 104386 จุฑา ตระกูลมณี
388 104401 ภานุเดช จำปา
389 104405 รัฐรวี สวัสดิ์วงษ์
390 104408 ปิยวัฒน์ ทิพย์มณฑา
391 104415 สุวัจชัย สุทธิกิตติรัตน์
392 104420 ปิติภัทธ์ สมบัติมี
393 104429 ฐิติพงศ์ ปรีหะจินดา
394 104435 สิรวิชญ์ จันทร์จร
395 104443 พิสุทธิ์ ประทุมเจริญ
396 104458 สหพล ธรรมวิชุกร
397 104468 ธนพล น้อยทับแสง
398 104473 จีรุฒ บำเรอจิต
399 104476 ธนภัทร ม่วงตะเภา
400 104478 พีรณัฐ บรรจงกิจ 
 
ชื่อ-นามสกุล: กด   วันที่: 15/03/2012
อีเมล์:   IP: 125.26.219.7


ตอบกระทู้:
     
รายละเอียด:   *
ชื่อ-สกุล:   *
อีเมล์:  
   
   
animated captcha
กรุณากรอกรหัสตามภาพ
     
   
 
 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691